Έρευνα με θέμα: «Η Συμβολή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην πρόληψη του εγκλήματος»

 

Η Μ.Κ.Ο Κοινωνικής Παρέμβασης και Σχεδιασμού «Αθηνά» πραγματοποιεί  έρευνα με θέμα «Η Συμβολή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην πρόληψη του εγκλήματος» και αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της έρευνας, του οποίου τα κυριότερα ερευνητικά πορίσματα παρουσιάστηκαν σε ημερίδα με τίτλο «Ευάλωτοι απέναντι στο έγκλημα: Ο προληπτικός χαρακτήρας της Κοινωνίας των Πολιτών», στις 19/12/2009, που πραγματοποίησε η Μ.Κ.Ο «Αθηνά» στα πλαίσια της συμμετοχής της στο διήμερο Φεστιβάλ εθελοντισμού (Hilton στις 19 και 20 Δεκεμβρίου).

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Α. Μαγγανάς Καθηγητής Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Θ. Μανουδάκη, Κοινωνιολόγος, Αντιπρόεδρος Μ.Κ.Ο Κοινωνικής Παρέμβασης και Σχεδιασμού «Αθηνά»

Επιστημονικός Σχεδιασμός:  Χ. Λοϊζου: Ψυχολόγος, ΜSc Εγκληματολογίας, Σ. Σπυρέα: Κοινωνιολόγος, ΜSc Εγκληματολογίας

Ερευνητική Ομάδα: Μ. Κόλα, Μ. Κουτσίμπου, , Μ. Κ. Παναγιώτου, Ρ. Παπαντωνίου, Χ. Τσιριγώτη

Στατιστική Επεξεργασία αποτελεσμάτων: Γ. Διονυσίου, Κοινωνιολόγος, Υπ. Διδάκτορας Στατιστικής  – SRC Statistics and  Informatics