Αρχική Δραστηριότητες Συνέδρια Ημερίδες Ημερίδα: Νέοι σε αδιέξοδο, Νέοι σε κίνδυνο

Ημερίδα: Νέοι σε αδιέξοδο, Νέοι σε κίνδυνο

Ημερίδα με τίτλο «Νέοι σε Αδιέξοδο, Νέοι σε Κίνδυνο:
Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης στην Τοπική Κοινωνία»
στις 3-11- 2008 στο Δήμου Ταύρου


Η ΜΚΟ Κοινωνικής Παρέμβασης και Σχεδιασμού «Αθηνά» στα πλαίσια του Προγράμματος «Δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την προστασία νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο μέσω της ένταξης στην τοπική αγορά εργασίας» διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα τους Νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο και τις Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης στην Τοπική στις 3-11- 2008 στο Δήμου Ταύρου,


Στόχος της Ημερίδας ήταν η διερεύνηση των αναγκών και των πολυδιάστατων προβλημάτων που βιώνουν οι νέοι που βρίσκονται σε κίνδυνο καθώς και οι μέθοδοι παρέμβασης με στόχο την ενσωμάτωση τους στην τοπική κοινωνία. Στις εργασίες της ημερίδας συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών, Μ.Κ.Ο, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και οργανώσεων, και μέλη της τοπικής κοινωνίας.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το προαναφερόμενο πρόγραμμα που αποτελεί μία καινοτόμα και πρωτοποριακή, για τα Ελληνικά δεδομένα, στρατηγική παρέμβασης και απάντησης στα συγκεκριμένα προβλήματα

Πρόγραμμα Ημερίδας

Περιλήψεις Εισηγήσεων