Αρχική Δραστηριότητες Άλλες Δραστηριότητες Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Athena Social Science

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Athena Social Science

Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του ιστότοπου «Απελευθερώστε τη Γνώση – Athena-socialscience.net».
Σκοπός του ιστότοπου είναι η συγκέντρωση, ταξινόμηση και η ελεύθερη πρόσβαση στη σύγχρονη επιστημονική σκέψη με σαφή κοινωνικό και ανθρωπιστικό προσανατολισμό.
Απευθύνεται τόσο  στην επιστημονική κοινότητα, και σε επαγγελματίες, όσο και σε κάθε πολίτη που αναζητά έγκυρη και τεκμηριωμένη γνώση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, στα επιστημονικά πεδία που αφορούν σετρεις κύριους άξονες: Την κοινωνική ανάπτυξη, την κοινωνική ενσωμάτωση και την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικής παθογένειας.
Οι τρεις άξονες διαρθρώνονται στα εξής διεπιστημονικά θεματικά πεδία:
• Κοινωνική Πρόνοια – Κοινωνική Αλληλεγγύη
• Κοινωνικές Διακρίσεις και Κοινωνικός Αποκλεισμός
• Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
• Κοινωνία των Πολιτών και Κοινωνικά Κινήματα
• Τρίτος Τομέας και Μ.Κ.Ο.
• Απασχόληση και Ανεργία
• Ανομία και Παρεκκλίνουσα Συμπεριφορά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο  κάντε κλικ εδώ.

Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του ιστότοπου «Απελευθερώστε τη Γνώση – Athena-socialscience.net». 

Σκοπός του ιστότοπου είναι η συγκέντρωση, ταξινόμηση και η ελεύθερη πρόσβαση στη σύγχρονη επιστημονική σκέψη με σαφή κοινωνικό και ανθρωπιστικό προσανατολισμό.Απευθύνεται τόσο  στην επιστημονική κοινότητα, και σε επαγγελματίες, όσο και σε κάθε πολίτη που αναζητά έγκυρη και τεκμηριωμένη γνώση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, στα επιστημονικά πεδία που αφορούν σετρεις κύριους άξονες: Την κοινωνική ανάπτυξη, την κοινωνική ενσωμάτωση και την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικής παθογένειας.

Οι τρεις άξονες διαρθρώνονται στα εξής διεπιστημονικά θεματικά πεδία:

• Κοινωνική Πρόνοια – Κοινωνική Αλληλεγγύη

• Κοινωνικές Διακρίσεις και Κοινωνικός Αποκλεισμός

• Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

• Κοινωνία των Πολιτών και Κοινωνικά Κινήματα

• Τρίτος Τομέας και Μ.Κ.Ο.

• Απασχόληση και Ανεργία

• Ανομία και Παρεκκλίνουσα Συμπεριφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο  κάντε κλικ εδώ.