Σεμινάριο Διοίκησης Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων


 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 

1η ημέρα: Εισαγωγή στις έννοιες και τους ορισμούς

Τετάρτη 25 Μαΐου, 17:30-21:00

Εθελοντισμός, εθελοντική εργασία, μη κυβερνητική οργάνωση, μη κερδοσκοπική οργάνωση, τρίτος τομέας, κοινωνική οικονομία, κοινωνικές επιχειρήσεις, κοινωνικοί συνεταιρισμοί, φιλανθρωπία, κοινωνία των πολιτών.

 

2η ημέρα:  Δημιουργία αποτελεσματικής διοικητικής

και οργανωτικής δομής

Παρασκευή 27 Μαΐου,  17:30-21:00

Νομικές μορφές των Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα, τυπικές προϋποθέσεις ίδρυσης, νομική ευθύνη εταίρων, καταστατικό, εσωτερικός κανονισμός, όργανα διοίκησης, δομή οργάνωσης, ομάδες έργου, οριζόντια συνεργατικά δίκτυα, διαδικασίες λήψης αποφάσεων, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (απασχολούμενων και εθελοντών)

 

3η Ημέρα: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Τετάρτη 1 Ιουνίου, 17:30-21:00

Επιλογή πεδίου δραστηριοποίησης, οικοσυστημική ανάλυση πεδίου, οργανωσιακό προφίλ και συμπεριφορά, ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλυση ενδιαφερόμενων μερών (μοντέλο «πρίγκιπας»), μέθοδοι και τεχνικές δικτύωσης

 

4η ημέρα: Η μη κερδοσκοπική οργάνωση ως οικονομικός οργανισμός

Παρασκευή 3 Ιουνίου, 17:30-21:00

Πηγές χρηματοδότησης, ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων, μέθοδοι και τεχνικές άντλησης οικονομικών πόρων.

Φορολογική διαχείριση, τήρηση βιβλίων, επιλέξιμες δαπάνες, Φ.Π.Α.

 

5η ημέρα: Κοινωνικός Σχεδιασμός- project management σε Μ.Κ.Ο.

Τετάρτη, 8 Ιουνίου,  17:30-21:00

Ανάλυση, πραγματοποίηση, αξιολόγηση σε δεδομένα έργο: Χρονοδιαγράμματα, χρήση πίνακα Gantt, δημιουργία μοντέλου και εξομοίωση, ανάλυση S.W.O.T., επίλυση προβλημάτων κατά την υλοποίηση, επίτευξη στόχων, σύνταξη εκθέσεων.

 

6η ημέρα: Προσομοίωση σχεδιασμού και υλοποίησης έργων

Τετάρτη 15 Ιουνίου, 17:30-21:00

Οι εκπαιδευόμενοι θα σχεδιάσουν ένα έργο (υποθετικό σενάριο) αξιοποιώντας τις τεχνικές και τις γνώσεις που αποκόμισαν

 

7η ημέρα: Αιτήσεις χρηματοδότησης

σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Παρασκευή, 17 Ιουνίου, 17:00-21:00

Διαχειριστική επάρκεια Ε.Σ.Π.Α., ένταξη σε μητρώα, σύνταξη τεχνικών δελτίων, τεχνικές και μέθοδοι αύξησης πιθανοτήτων χρηματοδότησης από δημόσιες και κοινοτικές πηγές.

 

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Επιστημονικού Υπεύθυνου

 

Ο Παναγιώτης Ζάννης έχει σπουδάσει Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Ανθρωπολογία και είναι Διδάκτωρ του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. Κοινωνικής Παρέμβασης και Σχεδιασμού «Αθηνά».

Μέχρι σήμερα έχει διδάξει Κοινωνικό Σχεδιασμό, Σχεδιασμό Κοινωνικής Πολιτικής, Τρίτο Τομέα, Οργάνωση και Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στα Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου και Αθήνας, στην Ε.Σ.Δ.Υ. σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Παντείου Πανεπιστημίου, και περίπου 500 ώρες σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, πάντοτε με άριστες αξιολογήσεις. Μεταξύ άλλων διαθέτει: 12 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους, 38 εισηγήσεις σε εγχώρια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος σε 23 προγράμματα κατάρτισης, σε τρεις μεγάλες επιστημονικές έρευνες, υπεύθυνος σχεδιασμού 12 σχεδίων νόμου και υπουργικών αποφάσεων και σε 14 επιστημονικά προγράμματα κοινωνικής παρέμβασης. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής 6 συνεδρίων. εμπειρογνώμονας και αξιολογητής σε δύο διεθνή προγράμματα, και επιστημονική εμπειρία, ως σύμβουλος μέλος Δ.Σ. σε δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

 

Συνοπτικό βιογραφικό

Αναλυτικό βιογραφικό