Επιμορφωτικά Σεμινάρια: Πρόγραμμα Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Κοινωνικών Προγραμμάτων. Στρατηγικές & Μέθοδοι.

Η Μ.Κ.Ο. Κοινωνικής Παρέμβασης και Σχεδιασμού «Αθηνά», πραγματοποίησε δύο κύκλους επιμορφωτικών σεμιναρίων σε συνεργασία  με το Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας το Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2010.
Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της Μ.Κ.Ο. «Αθηνά» στην Αθήνα, και τα παρακολούθησαν στελέχη Μ.Κ.Ο από την Κύπρο, επαγγελματίες λειτουργοί και ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στις εθελοντικές οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ και έχουν ευθύνη για τη διαχείριση ή/και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της οργάνωσης καθώς και στην υλοποίηση ή επίβλεψη των κοινωνικών προγραμμάτων.

 

cyp2 cyp3

cyp1