Πρόγραμμα με τίτλο: Εκπαιδευτικές Δράσεις Ενδυνάμωσης των Νέων που Διαβιούν σε Κλειστά Ιδρύματα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και αφορά σε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις νέων που διαβιούν στα κλειστά ιδρύματα προστασίας και αγωγής: Στέγη Περισσού και φυλακές Αυλώνα.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων αναφορικά με: τα Δικαιώματα των νέων – Δικαιώματα του Ανθρώπου, την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη, την προώθηση του Εθελοντισμού, την καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού, των φαινομένων ξενοφοβίας και αντιμετώπισης του κοινωνικού στίγματος, τις δυνατότητες κοινωνικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 9 μήνες (Ιούλιος 2010 – Μάρτιος 2011) Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 100 περίπου νέοι. Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες θα υλοποιηθούν εντός και εκτός του χώρου των ιδρυμάτων και θα αφορούν 3ημερες συναντήσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα αλλά και οργάνωση ανοικτών συζητήσεων.

 

logoggng youth