Αρχική Συνεργασίες

Συνεργασίες

  • Η Μ.Κ.Ο «Αθηνά» είναι ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας για τη Δημιουργία της Βουλής της Κοινωνίας των πολιτών

  • Έχει αναπτύξει ένα σταθερό δίκτυο συνεργασιών με άλλες Μ.Κ.Ο, επιστημονικούς φορείς καθώς και  προσωπικότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας