Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Η Μ.Κ.Ο «Αθηνά» διοργάνωσε και πραγματοποίησε μία σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέμα τις στρατηγικές Κοινωνικής Παρέμβασης, της οργάνωσης και λειτουργίας εθελοντικών οργανώσεων, αλλά και μία σειρά από ομιλίες και διαλέξεις από γνωστούς επιστήμονες πάνω σε σύγχρονα ζητήματα κοινωνικού προβληματισμού, ενώ υποστήριξε επιστημονικά προγράμματα και συνέδρια άλλων φορέων.