Αρχική Δραστηριότητες Εκδόσεις Φοιτητικοί Οδηγοί

Φοιτητικοί Οδηγοί

Στα πλαίσια των Εκδοτικών Δραστηριοτήτων μας πραγματοποιήθηκαν τρεις ετήσιες εκδόσεις του

«Φοιτητικού Οδηγού» για τα έτη 1996-1997-1998-2000.

Οι Οδηγοί εμπεριείχαν χρήσιμες πληροφορίες για τους φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Αθήνας, σχετικά με τις σχολές φοίτησης, προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, υποτροφίες, βιβλιοθήκες, αλλά και άλλες χρηστικές πληροφορίες για συγκοινωνίες, νοσοκομεία, χρήσιμα τηλέφωνα πρώτης ανάγκης, αριθμούς υπουργείων και άλλων δημοσίων φορέων.

Κάθε έκδοση τυπώθηκε σε 10.000 αντίτυπα και μοιράστηκε δωρεάν από τους εθελοντές μας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ του Νομού Αττικής. Το κόστος των Φοιτητικών Οδηγών καλύφθηκε από διαφημιστικές χορηγίες επιχειρήσεων που μας εμπιστεύτηκαν για την προβολή τους.